Herroepingsrecht


Modelinstructies voor herroeping

In het geval van herroeping verzoeken wij u vriendelijk om het ongebruikte product in de originele verpakking en in een voor verzending geschikte verpakking binnen uiterlijk 14 dagen na het herroepen van het product aan ons terug te sturen. Indien het geretourneerde product gebruikssporen vertoont, behoudt Mathes Design GmbH zich het recht om hiervoor een waardevermindering van het product in rekening te brengen.

Wij dragen de directe verzendkosten voor het retourneren van verpakte goederen uit Duitsland, Nederland, België, Oostenrijk, Luxemburg, Frankrijk en Denemarken, voor zover het gaat om bestellingen van particuliere klanten, d.w.z. consumenten in de zin van § 13 BGB. Het retourlabel is op aanvraag verkrijgbaar bij onze klantenservice. Voor een snelle en correcte verwerking van uw retourzending vragen wij u uitdrukkelijk eerst contact met ons op te nemen. Dit kan telefonisch op het nummer +32 874 801 28 of door het zenden van een e-mail naar service@design-bestseller.be

In geval van een gegronde klacht of een foutieve levering is de terugzending van het product kostenloos. Zakelijke klanten dragen de kosten voor de retourzending zelf. In het geval van een bestelling om goederen op te halen die per pakketpost kunnen worden verzonden, rekenen wij zakelijke klanten 19 € per DHL-pakket (incl. BTW) aan.

Wij dragen geen kosten voor het retourneren van goederen die niet per pakket kunnen worden verzonden - ongeacht of het om particuliere of zakelijke klanten gaat. Voor het retourneren van deze zendingen zullen wij indien nodig met u een afhaling overeenkomen. Voor de ophaling rekenen wij een forfaitair bedrag van 69€ (incl. BTW) per transportpallet aan. De goederen moeten klaar zijn voor verzending door de klant. Voor goederen die niet verpakt zijn voor verzending, wordt 49€ extra in rekening gebracht. De retourkosten worden in mindering gebracht op het terug te betalen bedrag.

Retourzendingen uit andere dan de hierboven genoemde EU-landen en uit niet-EU-landen (Noorwegen, Zwitserland) zullen afzonderlijk worden behandeld. Gelieve in dit geval contact op te nemen met onze klantenservice op het nummer 0874 801 28 (ma - vrij van 8:30 - 18:00 uur) of stuur een e-mail naar service@design-bestseller.be voor meer informatie.

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

– Aan Mathes Design GmbH, Büchel 29-31, 52062 Aachen, Duitsland; info@design-bestseller.be

– Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende

goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

– Besteld op (*)/Ontvangen op (*)

– Naam/Namen consument(en)

– Adres consument(en)

– Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

– Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is