Recycling

Breng uw gebruikte batterijen, zoals de wet voorschrijft, naar een inzamelpunt of naar het afvalverwerkingscentrum. Dit is gratis. Het weggooien van batterijen bij het huishoudelijk afval is in strijd met de batterijrichtlijn. Uiteraard kunt u de door u bij Mathes verkregen batterijen na gebruik per post voldoende gefrankeerd terugsturen naar onderstaand adres.

Breng uw gebruikte batterijen, zoals de wet voorschrijft, naar een inzamelpunt of naar het afvalverwerkingscentrum. Dit is gratis. Het weggooien van batterijen bij het huishoudelijk afval is in strijd met de batterijrichtlijn. Uiteraard kunt u de door u bij Mathes verkregen batterijen na gebruik per post voldoende gefrankeerd terugsturen naar onderstaand adres.

Nadere informatie over de richtlijn inzake afgedankte batterijen kan worden verkregen bij het ministerie voor Milieu, Natuurbehoud en Nucleaire Veiligheid.

Sinds 13 november 2005 zijn fabrikanten verplicht gebruikte elektrische apparaten gratis terug te nemen. Gebruikte apparaten mogen niet langer bij het huisvuil worden gedeponeerd. Deze verordening heeft betrekking op alle elektrische apparaten, ongeacht hun ouderdom. Dit geldt ook voor gloeilampen, tl-buizen en spaarlampen. Deze toestellen zijn te herkennen aan het symbool van een doorgestreepte vuilnisbak. Dit symbool is te vinden op de toestellen of hun verpakking. Deze apparaten moeten afzonderlijk worden ingezameld en gerecycleerd via het plaatselijke inzamelings- en retoursysteem.

Sinds 13 november 2005 zijn fabrikanten verplicht gebruikte elektrische apparaten gratis terug te nemen. Gebruikte apparaten mogen niet langer bij het huisvuil worden gedeponeerd. Deze verordening heeft betrekking op alle elektrische apparaten, ongeacht hun ouderdom. Dit geldt ook voor gloeilampen, tl-buizen en spaarlampen. Deze toestellen zijn te herkennen aan het symbool van een doorgestreepte vuilnisbak. Dit symbool is te vinden op de toestellen of hun verpakking. Deze apparaten moeten afzonderlijk worden ingezameld en gerecycleerd via het plaatselijke inzamelings- en retoursysteem.