VERWIJDEREN

Zorg ervoor dat u uw gebruikte batterijen inlevert bij een gemeentelijk verzamelpunt of in een winkel ter plaatse, zoals vereist door de wet. Afgifte is gratis. De verwijdering in het huisvuil is een overtreding tegen de batterijverordening. Natuurlijk kunt u de batterijen die u van Mathes hebt ontvangen, na gebruik voldoende gefrankeerd naar het bovenstaande adres retourneren.

Batterijen met schadelijke stoffen zijn gekentekend met het symbool van een doorgestreepte vuilnisbak. Onder het symbool van de vuilnisbak staat de chemische naam van de schadelijke stof - bijvoorbeeld "cd" voor cadmium; "Pb" voor lood, "Hg" voor kwik.

Meer informatie over de batterijverordening is te vinden bj het ministerie van Milieu, Natuurbehoud en Nucleaire Veiligheid (www.bmu.de).

Producenten moeten sinds 13 november 2005 op de markt gebrachte oude, electrische apparaten gratis terugnemen. Oude apparaten mogen niet meer als huishoudelijk afval worden afgevoerd. De verordening is van toepassing op alle elektronische en elektrische apparaten, ongeacht hoe oud ze zijn. Ook lampen, Tl-buizen en spaarlampen zijn inbegrepen. Deze apparaten zijn herkenbaar aan het symbool van een doorgestreepte vuilcontainer. Het symbool bevindt zich op de apparaten of op de verpakking. Deze apparaten moeten afzonderlijk worden verzameld en worden verwijderd via lokale inzamelings- en retoursystemen.

Mathes Design GmbH verkoopt alleen elektrische en elektronische apparatuur van producenten die overeenkomstig met de wettelijke verplichting bij de bevoegde autoriteit geregistreerd zijn en die een faillissementsbestendige garantie voor de financiering van de teruggave en verwijdering van hun elektrische apparatuur kunnen indienen.